Tokyo Ghoul Wiki
Advertisement
Tokyo Ghoul Wiki

Inspektorzy Ghuli to specjalnie przeszkolony personel zatrudniany w CCG. Są nazywani potocznie gołębiami. Mają za zadanie prowadzić śledztwa, pozbywać się Ghuli, chronić cywili z Tokio i resztę ludzkości przed szkodami spowodowanymi przez Ghule. Podczas swoich badań rozpatrują ślady ich zbrodni, starając się odkryć ich tożsamość i je wyeliminować.

Inspektorzy są zatrudniani w Głównej Siedzibie CCG, znajdującej się w 1. dzielnicy, ale wiele z nich jest przydzielanych do misji w innych sektorach Tokio.

Edukacja

Zazwyczaj inspektorzy przed rozpoczęciem pracy w CCG przechodzą szkolenie w Akademii CCG. Po jej ukończeniu zaczynają pracę jako Inspektorzy 2. Rangi.

Rzadko Inspektorzy zostają zatrudniani bez ukończenia Akademii. Takie jednostki są dopuszczane do pracy na mocy zarządzenia  prezesa CCG Tsuneyoshi Washuu i zaczynają jako Inspektorzy 3. Rangi. Takie przypadki to m.in: Juuzou Suzuya, Kishou Arima, Ken Kaneki (Haise Sasaki), Tooru Mutsuki, Saiko Yonebayashi i Ginshi Shirazu.

Broń

Inspektorzy Ghuli używają Quinque, broni wykonanej z Kagune. Quinque mogą używać Inspektorzy od 2. Rangi wzwyż.

Ranga

CCG działa podobnie do agencji wojskowych, ze ścisłym systemem rang wyznaczających umiejętności Inspektora. Ranga określa dostęp do misji wysokiego ryzyka, wyznacza wysokość celów oraz stawki wynagrodzenia. Rangi dzieli się na szeregi: Starszych i Młodszych Śledczych. Dwoje Starszych Śledczych może pracować razem, jednak Młodszy Śledczy nie może być przełożonym innego Śledczego.

Starsi Śledczy

Klasa Specjalna

Najwyższa możliwa Ranga, osiągnięta przez najmniejszą liczbę Inspektorów. Są uważani za najsilniejszych spośród inspektorów, wydają polecenia dotyczące operacji.

Asystent Klasy Specjalnej

Druga najwyższa Ranga, osiągnięta przez mały procent Śledczych.

Klasa Pierwsza

Najniższa Ranga Starszych Śledczych, większość osiąga ją w późniejszych latach swojej kariery. Niewielu Śledczym udaje się osiągnąć ten stopień przed trzydziestką, tacy są uważani za utalentowanych. Do ich obowiązków zazwyczaj należy szkolenie Młodszych Śledczych.

Młodsi Śledczy

Ranga Pierwsza

Najwyższa Ranga Młodszych Śledczych, mających doświadczenie, ale jeszcze nie stojących u szczytu kariery. Średnio udaje się zdobyć tą Rangę inspektorom w wieku około 27 lat.

Ranga Druga

Zazwyczaj Absolwenci Akademii zostają Inspektorami tej Rangi automatycznie po jej ukończeniu.

Ranga Trzecia

Inspektorzy uznani za wystarczająco kompetentnych, aby nie uczyć się w Akademii zostają Śledczymi tej Rangi po rozpoczęciu pracy w CCG.

Wygląd

Śledczy są dosyć rozpoznawalni pośród innych ludzi. Na co dzień chodzą w garniturach i białych płaszczach. Najbardziej charakterystycznym elementem są duże walizki lub torby, w których przechowywane są Quinque.

Podczas ważniejszych operacji noszą mundury wojskowe w szarym kolorze.

Advertisement